Jak připojit reproduktor USB k notebooku

Jak připojit reproduktor k notebooku Asus? Pro připojení bezdrátového reproduktoru k počítači nebo notebooku potřebujeme na adaptéru právě režim vysílače Bluetooth. Ve výchozím nastavení je …

Jak vložit tlačítko do notebooku Asus

Jak zprovozním funkční klávesy f1 f12 bez klávesy Fn?? Stisknutím klávesy f10 zobrazte nabídku nastavení systému BIOS. Vyberte nabídku Pokročilé. Vyberte možnosti systému. Zaškrtněte nebo …

| Denial of responsibility | Contacts |RSS