Jak kalibrovat obrazovku systému Android

Kalibrace obrazovky systému Android. způsoby nastavení citlivosti dotyku

Většina majitelů smartphonu s dotykovým displejem se alespoň jednou v životě setkala s problémem, že displej nereagoval na dotyk. Problém často spočívá v tom, že stylus dotykové obrazovky je v jednom bodě a smartphone to vnímá jako dotyk prstu v jiném bodě. Dalším oblíbeným problémem je, že příkaz senzoru se provádí se 4-5 pokusy. Kalibrace obrazovky v zařízení se systémem Android může pomoci. Níže si můžete přečíst o zvláštnostech kalibrace dotykového panelu a možných problémech, které mohou při nastavení nastat.

Kalibrace touchpadu je proces nastavení displeje smartphonu. Nutnost postupu vzniká, když se po přejetí prstem po snímači nezobrazí akce s maximální přesností. Pokud displej nereaguje správně na dotyk, je vhodné smartphone překalibrovat.

Po pádu chytrého telefonu je vhodné nastavit snímač

Pro vaši informaci! Kalibrace dotykové obrazovky systému Android obvykle není součástí čistých funkcí operačního systému smartphonu. Společnost Google je přesvědčena, že displej zařízení založeného na jejím systému není třeba kalibrovat.

Před nastavením dotykového displeje je důležité se ujistit, že

  • Na obrazovce nejsou žádné nečistoty. Přesnost zobrazení mohou ovlivnit nečistoty, prach, mastnota nebo vlhkost. Po vyčištění dotykové obrazovky smartphonu zkontrolujte, zda nereaguje na váš dotyk;
  • Ochranná fólie nenarušuje přesnost zobrazení. Použití příliš silné, špinavé nebo poškrábané fólie může způsobit problémy se snímačem. Nejlepší je vyměnit ochranný kryt obrazovky za vhodný. Důležité je také správné nalepení;
  • Systém nebyl přetížen. Otevření velkého počtu aplikací najednou je často příčinou pomalé odezvy displeje. Po restartování zařízení se vyplatí obnovit mezipaměť a zkontrolovat, zda je displej stále problémem;
  • Malá interní paměť způsobuje nedostatečné vnímání dotyku na displeji. V této situaci je vhodné okamžitě začít přesouvat data a aplikace na paměťovou kartu.

Jak provést kalibraci snímače v systému Android a kdy může být nutné provést ji okamžitě? Odborníci se domnívají, že pokud výše uvedené příčiny nesprávného fungování obrazovky smartphonu nejsou relevantní, stojí za to okamžitě provést kalibraci senzoru.

Důležité! Kalibrace displeje je nutná v případech, kdy byla vyměněna obrazovka.

V závislosti na možnostech poskytovaných výrobcem komunikačního zařízení můžete zvolit kalibraci zařízení se systémem Android. Nejčastěji tento postup vyžaduje přejít do nastavení displeje nebo do speciálního technického menu.

Dotykový displej můžete kalibrovat vlastníma rukama

Jak kalibrovat obrazovku?

Poškozený dotykový snímač lze resetovat dvěma hlavními způsoby. Připomeňme, že postup kalibrace je u zařízení HTC, Samsung, Nokia a dalších zařízení se systémem Android prakticky totožný.

Úprava pomocí speciálního softwaru

Software pro tento proces můžete najít zdarma, a hlavně zdarma, přístup k. Snadno se instalují, snadno se s nimi pracuje, a co je důležité, přinášejí výsledky. Například Clinometer, TOPON, Bubble. stačí se podívat na Google Play. Ale i když nemáte přístup ke službě Google Play, můžete si displej nastavit i bez ní pomocí druhého způsobu.

Jak kalibrovat dotyk pomocí softwaru třetí strany?

Přejděte na Google Play a vyhledejte kalibraci displeje.

kalibrovat, obrazovku, systému, android

Vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko „Instalovat“.

Nainstalovaná aplikace. Spusťte ji. Dobré na této konkrétní aplikaci je, že nemusíte dělat téměř nic. stačí stisknout velké modré tlačítko Calibrate uprostřed obrazovky.

Proces kalibrace byl zahájen. Zařízení se nedotýkejte ani ho nevypínejte!

Po přibližně 30 sekundách (čísla se mohou lišit) se zobrazí informace o dokončení kalibrace, která je indikována datem poslední kalibrace.

Kalibrace displeje systému Android prostřednictvím nabídky Technika

Většina populárních zařízení se systémem Android obsahuje speciální technické menu pro jemné nastavení hardwaru. Chcete-li ji vyvolat, musíte na klávesnici číselníku vytočit speciální kód. Zde jsou kódy nejoblíbenějších výrobců:

Vloženo? Otevřít? Otevřete kartu Testování hardwaru a vyberte možnost Kalibrace snímače. Stisknutím tlačítka Vymazat kalibraci v kalibračním nástroji obnovíte nastavení kalibrace dotykové obrazovky systému Android. Poté stiskněte tlačítko Do Calibration (20% tolerance).

Poté několikrát stiskněte tlačítko Zpět a opusťte inženýrskou nabídku.

Pokud se nabídka inženýrství neotevře nebo nemůžete najít kód pro její otevření, čtěte dále.

Servisní středisko

Nepřesná nebo náhodná stisknutí nejsou vždy způsobena chybnou kalibrací obrazovky. některé problémy nelze vyřešit softwarovým laděním. Obvykle se zde popsanými metodami korigují pouze drobné odchylky od ideálu.

Pokud obrazovka tabletu nebo smartphonu tlačí na libovolná místa, nejprve odstraňte ochrannou fólii. Pokud to nepomůže, zkuste obrazovku zkalibrovat pomocí metod popsaných v tomto článku. Pokud žádný z výše uvedených způsobů nevede k úspěchu, je třeba zařízení odnést do servisního střediska, protože příčinou vážných problémů se snímačem může být mechanické poškození.

Doporučujeme provádět kalibraci každé dva až tři měsíce, aby se předešlo poruchám snímače. Kromě toho je nutné provést takový postup po instalaci chrániče obrazovky a při namočení smartphonu nebo tabletu, jakož i po opravě obrazovky.

Před zahájením kalibrace se ujistěte, že příčinou problému není vnější poškození obrazovky.

kalibrovat, obrazovku, systému, android

Kalibrace obrazovky systému Android

Dotyková obrazovka na zařízeních se systémem Android je nevyzpytatelná, zejména po pádu a nárazech. Stává se, že se přesnost nebo citlivost sníží tak, že požadované tlačítko můžete stisknout 3-4krát. Tato situace může být samozřejmě velmi nepříjemná a narušovat pohodlné používání zařízení. V takových případech bude pravděpodobně nutné provést kalibraci obrazovky systému Android.

Co je kalibrace obrazovky systému Android?

Jedná se o nastavení snímače displeje pro správné a jasné příkazy z ruky nebo stylusu. Chcete-li zjistit, zda potřebujete kalibrovat obrazovku systému Android, nejlépe použijete speciální aplikaci z Obchodu Play. Můžete si například stáhnout Simple Touchscreen Tester a další podobné programy. Najdete zde všechny nefunkční části snímače obrazovky.

Jak kalibrovat obrazovku systému Android?

Existuje mnoho metod kalibrace, ale my se podíváme na 2 základní a nejjednodušší. První možností je jednoduše stáhnout aplikaci z Obchodu Play, ale bohužel nemohu zaručit, že některá z nich skutečně zkalibruje váš displej. Přesto doporučuji několik programů: TouchScreenTune a Display Calibration. Druhý způsob je spolehlivější, proto se jím budu podrobně zabývat.

  • Přejděte do nastavení zařízení se systémem Android
  • Vyberte možnost „Zobrazit“
  • V dolní části se zobrazí klepnutí na položku „Kalibrovat G-senzor“
  • Položte zařízení na rovný povrch. )
  • Stiskněte tlačítko „Calibrate“
  • Po dokončení kalibrace obrazovky restartujte zařízení

Tím je postup kalibrace obrazovky systému Android dokončen! Pokud tento postup problém s dotykovou obrazovkou neodstraní, bude pravděpodobně nutné ji vyměnit.

Kalibrace dotykové obrazovky nepomáhá

Někdy všechny výše uvedené kalibrační metody nepřinesou hmatatelný nebo dokonce znatelný výsledek. Příčinou může být fyzické poškození zařízení nebo porucha firmwaru.

Jedná se o běžný případ, kdy je sklo telefonu nebo tabletu silně poškozeno, což způsobuje nechtěnou reakci senzoru. Sklo nemusí být nutně hluboce prasklé. Někdy může být prostě prohnuté v důsledku opotřebení nebo jiných faktorů.

Řešením problému bude kompletní výměna dotykového displeje. Přestože se náklady na poškozený prvek připočítávají k nákladům na služby mistra v podobné výši. důrazně se nedoporučuje provádět opravu svépomocí.

Neopatrný zásah bez dostatečné zručnosti může poškodit samotnou obrazovku a tato porucha je mnohem závažnější a vyžádá si značné náklady srovnatelné s nákupem nového zařízení.

Často je nemožnost kalibrace způsobena selháním systému. Ukázkovým příkladem je, že se proces zasekne, aniž by bylo dosaženo pozitivního výsledku. To lze vyřešit přeinstalováním firmwaru, někdy změnou verze firmwaru na starší.

Na dotykový displej mohou mít vliv i jiné poruchy a poškození hardwaru, které mohou znemožnit řádné dokončení kalibrace.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS