Jak přenést prohlížeč do jiného počítače

Jak přenést nastavení prohlížeče Yandex do jiného počítače

Při instalaci aplikace Yandex.Vaše nastavení bude automaticky přepsáno výchozím prohlížečem. Složení importovaných dat závisí na prohlížeči, ze kterého jsou stažena.

Poznámka. Pokud má váš prohlížeč Mozilla Firefox hlavní heslo, Yandex.Prohlížeč nebude moci importovat uložená hesla k webům. Uživatelé systému Mac OS nemohou importovat ani hesla z prohlížeče Mozilla Firefox.

Při prvním spuštění služby Yandex.Prohlížeč se otevře karta Přenos dat, kde můžete zrušit automaticky importovaná nastavení z výchozího prohlížeče:

 • Zkontrolujte, zda je v rozevíracím seznamu uveden váš výchozí prohlížeč.
 • Klikněte na tlačítko Nemigrovat.
 • Chcete-li potvrdit, že nechcete importovat nastavení, klikněte ve vyskakovacím okně Nyní restartovat prohlížeč na tlačítko Pokračovat.
 • Otevřít prohlížeč://activation/.
 • V rozevíracím seznamu vyberte prohlížeč, ze kterého jste automaticky importovali nastavení.
 • Klikněte na tlačítko Nepřenášet.
 • Chcete-li potvrdit zrušení importu nastavení, klikněte ve vyskakovacím okně Now Browser Restart na tlačítko Continue.

Po instalaci aplikace Yandex.Nastavení prohlížeče můžete importovat sami. Můžete například přenést nastavení z prohlížeče, který není určen jako výchozí, nebo přenést pouze část nastavení.

 • Stiskněte tlačítko → Nastavení.
 • V poli Uživatelské profily stiskněte tlačítko Importovat záložky a nastavení.
 • V okně Přenést záložky a nastavení vyberte prohlížeč, ze kterého chcete stáhnout nastavení a součásti.
 • Klikněte na tlačítko Migrovat.

Jak přenést prohlížeč Mozilla Firefox do nového počítače se všemi jeho nastaveními, hesly a záložkami

Kam Mozilla ukládá hesla a záložky. Přenesení prohlížeče Firefox a všech jeho nastavení do nového počítače.

přenést, prohlížeč, jiného, počítače

Pokud potřebujete přenést prohlížeč Mozilla Firefox na jiný počítač, aniž byste přišli o svá nastavení, záložky a hesla, pak by vás tento článek mohl zajímat.

Všechna nastavení, která jste v prohlížeči provedli, stejně jako vaše záložky a uložená hesla k webům, jsou uložena v tzv. Profilu. Složka profilu se vytvoří při instalaci prohlížeče a je uložena odděleně od spustitelných souborů Mozilla Firefox. Přenesením obsahu z této složky do nového zařízení Firefox zajistíte, že všechny vaše informace zůstanou zachovány a získáte přesnou reprezentaci prohlížeče.

přenést, prohlížeč, jiného, počítače

Jak zjistíte, kde je profil Mozilla Firefox v systému uložen??

Je to velmi snadné: spusťte prohlížeč. vyberte „Nápověda“. záložka „Informace o řešení problémů“ v liště nabídek (pokud lištu nabídek nemáte, můžete ji otevřít stisknutím klávesy Alt na klávesnici).

Na stránce, která se otevře, najděte v tabulce „Podrobnosti o aplikaci“ řádek „Složka profilu“ a klikněte zde na „Zobrazit složku“:Tím se otevře složka vašeho profilu.

Ve výchozím nastavení je uložen v následující cestě: C:\Users\Username\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\Název profilu.Výchozí nastavení:

Nyní zkopírujte celý obsah této složky na jednotku flash.

V novém počítači si nejprve stáhněte a nainstalujte prohlížeč Mozilla Firefox.

Pak přejdeme do C:\Users\UsernameAppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles. Výchozí profil již bude k dispozici.

Vymažeme veškerý obsah tohoto profilu a zkopírujeme soubory a složky, které jsme přinesli z druhého počítače, na tento flash disk.

Nyní stačí prohlížeč restartovat a uvidíte jej tak, jak jste byli zvyklí na starém počítači (se všemi nastaveními, záložkami a hesly).

Jak přeinstalovat prohlížeč Yandex a uložit záložky a hesla

Mnoho uživatelů se setkává s nutností přeinstalovat prohlížeč Yandex Browser, například kvůli problémům s webovým prohlížečem. Důvody mohou být různé: program nemůže provést aktualizaci, některé funkce přestanou fungovat, rozšíření nejsou nainstalována, soubory prohlížeče jsou poškozeny atd. П.

Přeinstalování prohlížeče Yandex Browser pomáhá řešit problémy s programem. Většina uživatelů ví, jak přeinstalovat prohlížeč Yandex Browser na svém počítači, ale existuje několik výhrad.

Prohlížeč je program používaný k procházení webu na internetu. Aplikace se z počítače odinstaluje jako jakýkoli jiný běžný software.

Postup přeinstalace prohlížeče Yandex Browser je následující:

 • Nejprve je třeba odinstalovat prohlížeč z operačního systému Windows.
 • Pak si musíte do počítače stáhnout prohlížeč Yandex Browser.
 • Poté spusťte instalační soubor aplikace Yandex Browser a nainstalujte ji do počítače.

V takovém případě bude muset uživatel program znovu nakonfigurovat: nastavit záložky, zadat hesla atd. П. Abyste neztráceli čas takovou prací, musíte znovu nainstalovat prohlížeč Yandex Browser a uložit své záložky, hesla nebo jiná data.

Při odinstalování programu z počítače dojde ke smazání uživatelských dat, proto je třeba dbát na vytvoření záložní kopie (zálohy) důležitých dat, případně povolit funkci synchronizace v prohlížeči.

V této příručce naleznete pokyny pro různé způsoby uložení nastavení prohlížeče Yandex při jeho přeinstalaci v podporovaných verzích operačního systému Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7.

Jak uložit hesla v prohlížeči Yandex Browser při přeinstalaci

Nejprve se podíváme, jak přeinstalovat prohlížeč Yandex a uložit hesla. V takové situaci nepotřebujeme předem ukládat nic dalšího z dat našeho internetového prohlížeče.

Přeinstalujeme „čistý“ prohlížeč, znovu nainstalujeme prohlížeč Yandex do počítače a obnovíme hesla. Tato metoda slouží k přenosu hesel ze starého prohlížeče do nainstalovaného prohlížeče v tomto počítači nebo k přenosu hesel do prohlížeče Yandex v jiném počítači.

 • Před odinstalováním prohlížeče povolte v počítači zobrazení skrytých složek systému Windows, abyste měli přístup k uživatelskému profilu, který se nachází ve skryté složce „AppData“.
 • Sledujte cestu:

C:\Users\Username\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default

přenést, prohlížeč, jiného, počítače
 • Zkopírujte a uložte soubory s názvy „Ya Login Data“ (Přihlašovací údaje) a „Ya Login Data-journal“ (Přihlašovací údaje-žurnál) ze složky „Default“ a uložte je na vhodné místo.
 • Odinstalujte ji z počítače pomocí operačního systému nebo některého z těchto programů.
 • Stáhněte si instalační program a poté nainstalujte aplikaci Yandex.Prohlížeč v počítači.
 • Po otevření aplikace zavřete okno Průzkumníka Yandex.
 • Sledujte cestu (pokud jsou hesla přenášena do jiného počítače, povolte zobrazení skrytých složek tam):

C:\Users\jméno_uživatele\AppData\Místní\Yandex\YandexBrowser\Uživatelská data\Výchozí

 • Zkopírujte dříve uložené soubory: „Ya Login Data“ (Přihlašovací údaje) a „Ya Login Data-journal“ (Přihlašovací údaje-žurnál) do složky „Default“ a nahraďte soubory v cílové složce.
 • Znovu restartujte prohlížeč a ujistěte se, že hesla v prohlížeči Yandex byla uložena při opětovné instalaci programu.

Nezapomeňte zakázat zobrazování skrytých složek v systému Windows.

Jak znovu nainstalovat prohlížeč Yandex s nedotčenými záložkami

Přeinstalování prohlížeče Yandex s uloženými záložkami pomůže uživateli zachovat přístup k určitým stránkám na internetu ihned po přeinstalování nového prohlížeče. Záložky prohlížeče můžete přenést do jiného počítače nebo prohlížeče.

Můžete exportovat nebo importovat záložky z jiných prohlížečů, nejen z Yandex Browseru.

Před instalací prohlížeče nejprve uložíme záložky do počítače:

 • Klikněte na „Nastavení Yandex.Prohlížeč“.
 • V kontextové nabídce klikněte na položku „Záložky“.
 • V další nabídce vyberte možnost „Správce záložek“ (lze ji vyvolat stisknutím kláves „Ctrl“ „Shift“ „O“).
 • Tím se otevře karta „Záložky“ v nastavení „Panelu záložek“.
 • Stiskněte tlačítko se třemi svislými tečkami a v zobrazené nabídce vyberte možnost „Exportovat záložky do souboru HTML“.
 • V otevřeném okně Průzkumníka uložte soubor s názvem „bookmarks_ date created“ na vhodné místo.

Nyní můžete z počítače odinstalovat prohlížeč Yandex Browser.

Po přeinstalování prohlížeče Yandex Browser nebo instalaci softwaru do jiného počítače postupujte podle následujících kroků:

 • Autorizujte se v prohlížeči a poté zadejte „Správce oblíbených položek“.
 • Stiskněte tlačítko se třemi tečkami a v kontextové nabídce vyberte možnost „Importovat záložky ze souboru HTML“.
 • V okně Průzkumníka vyberte soubor s názvem „bookmarks_date of creation“ (pokud instalujete prohlížeč na jiný počítač, přeneste soubor záložek do tohoto počítače předem), klikněte na tlačítko „Open“ (Otevřít).

Záložky byly přeneseny do nainstalovaného prohlížeče.

Jak přeinstalovat prohlížeč Yandex Browser a uložit všechna nastavení a parametry

Prohlížeč Yandex má funkci synchronizace, která umožňuje zadat nový prohlížeč se všemi nastaveními a parametry na libovolném počítači. Po přeinstalování programu a provedení synchronizace bude mít uživatel přístup ke všem svým datům v prohlížeči.

Při zapnuté synchronizaci se data uživatelského profilu prohlížeče ukládají nejen na místním počítači, ale také na vzdáleném serveru Yandex. Po přihlášení k účtu Yandex se data synchronizují napříč zařízeními. Synchronizaci můžete povolit přímo v nastavení prohlížeče nebo v kontextové nabídce nastavení aplikace.

Aby funkce synchronizace fungovala, musí být v počítači povoleno připojení k internetu pro výměnu souborů.

Jak přenést hesla z prohlížeče Yandex do jiného počítače?

Ve výchozím nastavení (pokud nezadáte, kam má být prohlížeč nainstalován) je Yandex umístěn na jednotce „C“ ve složce „program files“, ale v případě potřeby (jak to dělají zkušení uživatelé) jej můžete nainstalovat na jednotku „D“.

Případ : Záložní adresář

Hlavní uživatelské soubory webového prohlížeče jsou uloženy v samostatném adresáři v počítači, ke kterému není snadné se dostat bez znalosti postupu. Nabízíme vám však praktický návod. Nejprve spusťte nástroj Spustit v systému Windows a stiskněte klávesu Win R. Do pole „Otevřít“ přesuňte příkaz %AppData%\Opera Software\Opera Stable. Poté klikněte na tlačítko „OK“.Poté uložte celý obsah této složky. Pokud přeinstalujete systém Windows, můžete záložky obnovit stažením softwaru a přetažením záložek zpět do adresáře Opera Stable. Nahradí tak nedávno vytvořené.

Předchozí metoda je snadný způsob ukládání základních údajů, ale nefunguje u hesel. Tato funkce se k tomuto účelu dokonale hodí. Chcete-li ji aktivovat, postupujte takto

Při vytváření účtu musíte použít heslo, které má alespoň 12 znaků a skládá se z písmen v různých pádech a číslic. Žádné symboly nejsou povoleny.

Nyní stačí v novém prohlížeči znovu kliknout na „Synchronizovat“ v kontextové nabídce a přihlásit se k dříve vytvořenému účtu. Poté se data automaticky obnoví.

6- Uložte, zkompilujte a spusťte aplikaci

Nyní, když máme všechny části, musíme náš projekt uložit, přejít do nabídky „Compile“ a kliknout na tlačítko Compile.

Spustitelný soubor (.Exe) je zkompilován do cesty C: \ Uživatelé \ Uživatelské jméno \ zdroj \ repozitáře \ Android Happy Navigator \ bin \ Debug \.

Chceme-li zjistit, jak funguje náš domovský prohlížeč, stačí kliknout na zelené tlačítko „Start“.

Jak vidíte, máme velmi úspěšný prohlížeč. Je to stále poměrně jednoduché, ale jako úvod do světa Visual Studia je to začátek nejjednodušší a nejzajímavější. Nepochybně bychom ji mohli vylepšit dalšími úpravami a laděním, i když záleží na tom, jak daleko chceme s naší aplikací zajít a kolik volného času chceme projektu věnovat.

6- Uložení, kompilace a spuštění aplikace

Nyní, když máme všechny části, musíme náš projekt uložit, přejít do nabídky Kompilace a kliknout na tlačítko Kompilace.

Spustitelný soubor (.Exe) je zkompilován v cestě C: \ Uživatelé \ Uživatelské jméno \ zdroj \ repozitáře \ Android Happy Navigator \ bin \ Debug \.

Chceme-li zjistit, jak funguje náš domovský prohlížeč, stačí stisknout zelené tlačítko s nápisem „Start“.

Jak vidíte, máme velmi úspěšný prohlížeč. Je to stále poměrně jednoduché, ale jako úvod do světa Visual Studia je to zajímavý začátek. Nepochybně ji můžeme vylepšit dalšími úpravami a vylepšeními, i když to záleží na tom, jak daleko chceme ve vývoji naší aplikace zajít a kolik volného času chceme projektu věnovat.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS