Jak změnit čas v telefonu Samsung

Jak nastavit čas v telefonu Samsung S6802 Galaxy Ace Duos (Orange)

Každý chytrý telefon je multifunkční zařízení, které slouží mimo jiné k nastavení času. Majitel zařízení může hodiny vidět na ploše, zamykací obrazovce a stavovém řádku. Uvedené hodnoty se však mohou lišit od správného nastavení, a pak budete muset nastavit čas na svém zařízení Samsung S6802 Galaxy Ace Duos (Orange).

Čas v zařízení Samsung S6802 Galaxy Ace Duos (Orange) můžete změnit pomocí nabídky nastavení. Nastavení data a času jsou základní, takže podle pokynů snadno najdete správnou položku nabídky:

  • Otevřete nastavení telefonu.
  • Přejděte na „Více“ a poté na „Datum a čas“.

Kromě toho může být v závislosti na verzi systému Android v telefonu Samsung S6802 Galaxy Ace Duos (Orange) předinstalována aplikace „Hodiny“. Stejně jako nastavení zařízení je skvělá pro změnu nastavení data a času:

  • Spuštění hodin.
  • Stiskněte tlačítko se třemi tečkami.
  • Otevřete kartu „Nastavení data a času“.
  • Registrace nových nastavení.

Hodnoty zadané uživatelem se automaticky uloží a není třeba je potvrzovat. Nové údaje se zobrazí ve stavovém řádku i na dalších místech, kde jsou hodiny nainstalovány.

Další nastavení data a času

Kromě přímého nastavení data a času můžete měnit i další nastavení, která funkci ovlivňují nepřímo. To se týká zejména formátu data a času a výběru časového pásma. Hlavním parametrem, kterému je třeba věnovat pozornost, je však automatická detekce času. Aktivací této možnosti se vyhnete problémům s vypínáním hodin a údaje budou vždy aktuální.

Zároveň jsou známy případy, kdy se po přepnutí posuvníku „Síťový čas“ začnou hodiny zpožďovat o několik hodin. Tato situace je způsobena nesprávně nastaveným časovým pásmem nebo poruchou operačního systému. Problém lze vyřešit ručním nastavením času podle pokynů v předchozím bodě.

Jak nastavit datum a čas v systému samsung android a50 | s8 | s7 | a5 | a7 | j6 | a7 | a9 | a30

V systému Samsung Android můžete použít aplikaci Photo Stamper Lite. Jedná se o bezplatný nástroj, který z vlastností souboru extrahuje datum a čas fotografie a umístí je do rohu fotografie.

Po spuštění se obrazovka rozdělí na tři karty. Než vyberete fotografii, na kterou chcete použít značky, přejděte nejprve na prostřední kartu s nastavením.

[info]V posledních verzích systému Android je tento způsob zastaralý. Pokud to funguje, vypadá to jako v předčerném století. Nyní existuje mnohem efektivnější způsob (můžete si vybrat umístění, barvu písma, velikost atd. Д.). více informací zde[/info]

Ve výchozím nastavení je značka nastavena v takovém formátu, že například 9. Prosince 2014 je uložena jako 9. Září 2014.

Pokud dáváte přednost jinému formátu data, můžete jej naštěstí rychle změnit pomocí šablony.

V poli „Text razítka“ změňte pořadí písmen a místo y- m- d“ zadejte např. D- m- y“.

V náhledu níže si můžete všimnout, že datum se nyní zobrazí jako 9-12-2014. Alternativně můžeme nastavit pozici značky na fotografii pomocí možnosti „Změnit pozici textu“.

Pak přejděte na první kartu a vyberte možnost „Importovat z galerie“. Zadejte fotografie z paměti smartphonu, na které chcete umístit datum a čas. Budou přidány do seznamu.

Nakonec přejděte na poslední kartu, zkontrolujte, zda je vybrána možnost „Použít data uložená v EXIF“ (tato možnost je zodpovědná za nahrání správných dat pořízení jednotlivých fotografií), a stiskněte tlačítko „Spustit tisk snímků“.

Budou přidány značky a naše obrázky budou opět uloženy v samostatném albu v galerii.

Jak změnit styl hodin na uzamčené obrazovce?

V zařízeních Galaxy můžete změnit styl hodin na uzamčené obrazovce. K tomu je zapotřebí:

Vyberte vhodný styl a barvu a potvrďte změny.

A jak zvýšit dobu podsvícení obrazovky na smartphonu Samsung?

V nastavení telefonu Samsung se tato funkce nazývá „časový limit obrazovky“. doba nečinnosti, po které se obrazovka ztlumí.

Hned na začátku je třeba vysvětlit, že funkce „Časový limit obrazovky“ slouží pouze k vypnutí obrazovky po určité době nečinnosti, nikoli k uzamčení obrazovky. To znamená, že pokud stisknete obrazovku ihned po jejím vypnutí, znovu se zapne.

Jak nastavit zámek obrazovky Samsung je popsáno v článku „Jak zamknout obrazovku smartphonu Samsung“?, klikněte zde pro přístup.

Níže popisujeme, jak nastavit vhodnou dobu podsvícení displeje telefonu na příkladu redakčního smartphonu Samsung Galaxy A50 se systémem Android 9 Pie.

Aplikace pro nastavení času v telefonu

Bohužel vestavěná funkce hodin společnosti Samsung ne vždy splňuje svůj úkol. Pro mnoho lidí je obtížné změnit styl hodin jednoduše proto, že na seznamu není žádná dobře vypadající možnost. A někdy selhává integrované nastavení data a času.

V této situaci je jediným východiskem použití softwaru třetí strany. Softwarový průmysl udělal v této oblasti velký pokrok a na Google Play je mnoho takových aplikací. Náš specialista vám řekne, jak fungují.

Jak změnit datum v zařízení Samsung

Kromě parametru času je pro každý smartphone Samsung důležitým nastavením také datum. Jedině tak se dozvíte, který je den. A nesprávné zobrazení tohoto ukazatele vede k tomu, že majitel zařízení zmešká důležitou schůzku nebo zapomene poblahopřát svému blízkému k narozeninám.

Abyste se takové situaci vyhnuli, je nutné uvést přesné datum. Jakmile znáte den v týdnu, datum, měsíc a rok, můžete začít měnit nastavení:

Po dokončení všech kroků výše uvedeného algoritmu se na hlavní obrazovce zobrazí nejen přesný čas, ale také aktuální datum.

Pro dosažení co nejsprávnějšího zobrazení parametrů data a času doporučujeme v nastavení aktivovat možnost „Autodetekce“. Díky němu nemusíte neustále měnit časové pásmo a nemusíte opravovat selhání nastavení, což je pro cestovatele zásadní.

Samsung: jak se aktivují hodinky s roamingem

Při cestování do jiné země se náš mobilní telefon stává plnohodnotným „švýcarským armádním nožem“ se všemi potřebnými informacemi, které máme vždy po ruce. Můžeme mít kapesní překladač, převodník měn, mapu a neustále sledovat čas na stejném zařízení. K tomuto poslednímu účelu mají mobilní telefony Samsung speciální funkci určenou ke kontrole místního času, kde se nacházíme a kde jsme doma.

Když cestujeme do zahraničí, musíme si dávat velký pozor na využívání dat, což někdy vede k tomu, že je datový roaming zakázán. To znamená, že se s tímto typem připojení nebudeme moci připojit k internetu, ačkoli v případě, že jsme chráněni sítí Wi-Fi, to není problém. Ale když už jsme v Romingu, budeme mít v mobilním telefonu Samsung některé funkce, které byly donedávna vyhrazeny aplikacím třetích stran. V případě společnosti Samsung však mluvíme o užitečné funkci, která je do zařízení integrována již dlouhou dobu a je stále k dispozici ve vrstvě OneUI ve všech jejích verzích.

Dvoje hodiny na displeji

Funkce „Roaming Clock“ společnosti Samsung nám však umožňuje přepnout na digitální hodiny, které při cestách do zahraničí zobrazují jak místní časové pásmo, tak časové pásmo naší země. Na zamykací obrazovce i na ploše tak můžeme mít vždy na paměti obě hodiny, abychom se lépe orientovali a lépe kontrolovali čas, který nazýváme domovem. Čas se zobrazí v námi zvoleném formátu, a to buď ve 12hodinovém, nebo 24hodinovém.

změnit, telefonu, samsung

Jak aktivní

Pro aktivaci funkce „Roaming watch“ musíme na domovské obrazovce přejet prstem nahoru nebo dolů. Pak přejdeme do nastavení a vyhledáme možnost „Zámek obrazovky“. Po vstupu dovnitř stiskněte tlačítko „Roaming Clock“ a posunutím přepínače aktivujte funkci.

Vždy také na displeji

Pokud náš mobilní telefon podporuje funkci Always on display. Můžeme aktivovat přepínač tak, aby se na obrazovce vždy zobrazovaly roamingové hodiny a my nemuseli zapínat obrazovku, abychom se na ně podívali, takže můžeme i nadále šetřit baterii. Pokud se vrátíme do země původu, budeme muset pro deaktivaci funkce postupovat stejně jako dříve a na displeji se zobrazí pouze jedny hodiny.

Jak nastavit čas a datum v zařízení Samsung

Jak víte, dnešní telefony Samsung umožňují rychle a pohodlně nastavit datum a čas pomocí rozhraní.

    Zapnutí zařízení. Stisknutím tlačítka napájení na pravé straně zařízení jej probudíte. Pokud je zařízení vypnuté, zapněte jej stisknutím tlačítka telefonu na dobu delší než 3 sekundy;

„Autodetekce času“. toto nastavení je zodpovědné za získání data a času od mobilního operátora. Pokud je tato možnost aktivována, za přesnost času odpovídá mobilní operátor. Pokud se data nezobrazují správně, doporučujeme tuto možnost deaktivovat zrušením zaškrtnutí nebo posunutím posuvníku doleva.

Budete vyzváni k výběru časového pásma pro vaši polohu (pomůže vám vyhledávač) a ručnímu nastavení aktuálního času v zařízení Samsung.

změnit, telefonu, samsung

Po nastavení bude váš smartphone vycházet z údajů, které jste sami zadali.

“ („24hodinový formát“. zda se čas zobrazuje ve 12hodinovém nebo 24hodinovém systému. Pokud je čas nastaven na 12hodinový formát, může být čas reprezentován “ a.M “ („ante meridiem“. noc a ráno) a “ p.M “ („post meridiem“. odpoledne a večer).

Jak nastavit datum a čas v telefonu Samsung?

Formálně není nastavení času u chytrých telefonů se systémem Android vyžadováno, protože data jsou synchronizována se sítí po prvním připojení k internetu. Někdy však může být nutné změnit datum nebo čas ručně. Jak je nastavit ve smartphonu Samsung? Používáme například smartphone od korejské společnosti s firmwarem One UI.

Jak vidíte, používá se čas Autosync (synchronizace se sítí).

Chcete-li nastavit datum nebo čas, zakažte tuto položku.

Nyní můžete datum a čas nastavit ručně. Pokud chcete změnit čas, klepněte na „Nastavit čas“.

Nastavíte čas a nezapomenete stisknout tlačítko „Hotovo“.

Chcete-li nastavit nebo změnit datum, musíte vybrat řádek „Nastavit datum“.

A vy jste stanovili datum. Po dokončení stiskněte tlačítko „Hotovo“.

Pro zpětnou synchronizaci se sítí povolte v případě potřeby funkci „Autodetekce času“.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS