SMART TV TV se nepřipojí k Wi-Fi. Možné problémy při připojení

Co když nemůžete nainstalovat bezdrátové připojení?

Možné situace. IP adresa začíná čísly 169 nebo 0.0. Nelze nainstalovat bezdrátové připojení. Spojení nestabilní.

Zkontrolujte, zda je televizní software aktualizován na nejnovější verzi. Pro televizi s podporou Wi-Fi se používá vhodná modul Wi-Fi Philips: PTA01 nebo PTA128. Další informace naleznete v návodu k obsluze televizoru nebo navštivte webovou stránku podpory.

Smart TV TV připojení k Wi-Fi internetu

Smart TV Úvod do televizorů významně změnil jejich použití. prohlížení vašich oblíbených filmů, přístup k YouTube a další inovace. Proto musíte pochopit, jak připojit televizor do bezdrátové sítě. Bez přístupu k Internetu Smart TV ztrácí celý smysl.

smart, wi-fi, možné, problémy, připojení

Chcete-li se připojit k celosvětové síti, potřebujete Wi-Fi router s přístupem k internetu. notebook nebo počítač není vyžadován. Dále závisí na modelu televizoru: od roku 2017, téměř všechny modely mají vestavěný adaptér Wi-Fi. Pokud tomu tak není, musíte si koupit a připojit k televizoru.

Poté je spojení sníženo na provoz v menu televizoru.

 • Zadejte nabídku Nastavení.
 • Vyberte „Bezdrátové sítě“.
 • V seznamu klikněte na síť, zadejte heslo.
 • Instalace připojení.

Vypadá to, že schéma televizního spojení na Smart TV přes Wi-Fi. specifika se zobrazují při zvažování konkrétního výrobce.

Proč nepřipojuje televizor na internet

Pokud televizor nevidí Wi-Fi, zdroj selhání, ve kterém se zastaví najít mřížku, může být poskytovatel nebo vybavení, které distribuuje.

Problém s poskytovatelem služeb

Pokud únik pro vyžínač používaný neustále, ale později selhal, pak možná problém poskytovatele. Můžete zkontrolovat odhad přes přílohu jiných mobilních gadgetů. jak přes virtuální mřížku a pomocí kabelového připojení.

Volání na horkou rybářskou linku pro zastřihovač vám umožní zjistit současný stav a přehled o výskytu problémů. Pokud se pokrývá celý dům nebo oblast, pak odborníci objasní lhůty.

Porucha routeru

Definice selhání se provádí obdobným schématem, s přenosným připojením, tabletu nebo mobilním telefonem. Můžete zkontrolovat metodu kabelu. pokud vám umožní navštívit World Wide Web, otázka je ve Wi-Fi dysfunkce.

Otázka není vždy spojena s poruchou hardwaru, problém může být také ve špatném ladění routeru. Někdy je přístup uzamčen pro nevyřešené v konfiguračním adaptéru zařízení.

Pokud spojení není nahráno přes něj, můžete přímo vložit kabel z poskytovatele služeb v technice. V nepřítomnosti spojení byste měli hledat pomoc poskytovateli služeb, ale nezapomeňte na možnou poruchu síťového vybavení. Pokud je Leske pro zastřihovač v přímém připojení, budete muset přemýšlet o opravě směrovače.

Ověření televizoru lze provést pomocí mobilního telefonu. Prostřednictvím konfigurace bezdrátové linky v buňce je vytvořen přístupový bod, pomocí kterého se musíte pokusit připojit k televizní knize.

Postupné hledání příčiny poruch bude pomáhat obnovit výkon vaziva, používat všechny možnosti internetu.

Co dělat, pokud televizní přijímač nevidí Wi-Fi

Nespadejte do paniky, vytáhněte a zkontrolujte internetové kabely, přesvědčte zprostředkovatele na telefonu, že televizor vínem přestal vidět wi-fi směrovač a vyžadovat okamžitou opravu. Několik jednoduchých tipů uvedených níže pomůže v 90% případů zřídit bezdrátové připojení nezávisle, aniž by se uchýlila k pomoci.

Reloading TV a ROUTHER

Korekce chyb připojení musí být spuštěna s restartovacími zařízeními. Smart TV a router. inteligentní zařízení s centrálním procesorem, provozní a dlouhodobou pamětí, základní deskou a t. D. Používají operační systémy, které jsou pravidelně aktualizovány, aby odstranily identifikované chyby a zvyšovali jejich bezpečnost a spolehlivost. V komplexních elektronických zařízeních je obvyklým jevem výskyt chyb v práci prvků montáže a instalovaného softwaru. Universal Remedy. restartujte zařízení, po které je bezdrátové připojení obnoveno.

smart, wi-fi, možné, problémy, připojení

Při restartování je nutné odpojit zařízení od sítě alespoň 10 sekund, aby se odstranil zbytkové napětí, přičemž zbývající v elektrických panelech.

Připojení k datovému vstupu

Když nedokáže vytvářet připojení Wi-Fi v automatickém režimu, můžete se pokusit udělat ručně:

smart, wi-fi, možné, problémy, připojení
 • Pomocí dálkového ovládání televizoru zadejte nastavení sítě.
 • Vyberte ruční nastavení.
 • V poli „Gateway“ zadejte IP adresu routeru. Najdete ji prostřednictvím počítače připojeného k tomuto směrovači. V systému Windows 7, které potřebujete: Přihlaste se do sekce „Ovládací panely“, vyberte „Síťový a sdílený Control Center Center“, vyberte kartu „Local Síť“ v okně „Stav“, který se zobrazí, vyberte možnost „Detaily“ „.
 • Sekvence čísel počítá „Hlavní bránu“ Přenos na pole „Gateway“ TV. jedná se o IP adresu routeru.
 • Zadejte digitální sekvenci masky GRAF podsítě v příslušném poli na televizoru.
 • Stiskněte OK.

Pokud jsou všechny hodnoty zadány správně, zobrazí se připojení.

Pomocí jiného metody připojení Wi-Fi

Chcete-li rychle připojit televizor do směrovače Wi-Fi vhodný pro použití režimu WPS. Nevyžaduje zavedení hesla ze sítě Wi-Fi. Předpoklad. WPS musí podporovat obě zařízení.

V části Bezdrátový menu musíte vybrat položku „Připojení pomocí WPS-PBS“ a aktivovat jej. Do 2 minut po aktivaci klepněte na tlačítko WPS na routeru. Obvykle je umístěna na předním panelu zařízení, ale může být instalován zezadu. Režim můžete povolit prostřednictvím nastavení prohlížeče zadáním pomocí přihlašovacího a hesla poskytnutého poskytovatelem. Po několika sekundách bude připojení nastaveno. na obrazovce televizoru se zobrazí okno.

Obnovit nastavení televizoru

Metoda eliminuje chyby připojení, ale má vážný nedostatek. Při resetování nastavení do továrních parametrů budou smazány hesla a přihlášení hesla, budou smazány, budou muset být spravovány. Proto pokaždé před resetem musíte zaznamenávat osobní pověření na flash disku. Po dokončení resetu pro připojení k síti Wi-Fi obvyklým způsobem.

Pro televizi LG je algoritmus následující:

Vyhledejte problémy s Wi-Fi Router

Někdy důvod nedostatku bezdrátového připojení spočívá ve špatném nastavení směrovače. V tomto případě musíte jít na nastavení a zkontrolujte, zda je server DHCP zapnutý a pracuje správně. V opačném případě, televizor nebude přiřazen místní IP adresu, v důsledku čehož zařízení nebude mít přístup k internetu.

Dalším důvodem pro nedostatek bezdrátového připojení je přiložený filtrování adres MAC v nastavení zabezpečení routeru. Musí být vypnuta. Připojení k přístroji ze seznamu Wi-Fi není blokováno, připojení Wi-Fi je obnoveno.

Můžete najít adresu MAC televizoru v menu (různé modely mohou mít rozdíly).

Po zadání dat do paměti routeru musí být přetížen.

Aktualizace televizních firmwaru

SMART TV Operační systém musí být pravidelně aktualizován. Zastaralý software může být důvodem, proč Smart TV LG, Samsung nebo druhý se nepřipojuje k síti Wi-Fi. V nových verzích softwarových skořápek jsou opraveny chyby, zvyšuje se výkon a bezpečnost zařízení.

Pokud je televizor připojen k Internetu (bez ohledu na vodiče nebo Wi-Fi), systém sám nabídne uživatele, aby nastavil novou verzi po uvolnění s popisem sekvence kroků. Stahování a instalace trvá více než 10 minut.

Pokud není připojení k síti, nová verze OurSER je stažena z oficiálních webových stránek výrobce na jednotce Flash Drive a je již nainstalován na Smart TV.

Během instalace není důležité vypnout televizní knihu. je možné prolomit zařízení, které nebude považováno za záruční případ.

Výměna adaptéru Wi-Fi na externí

Dalším důvodem pro nedostatek připojení Wi-Fi. selhání interního internetového adaptéru. Nejlepší způsob, jak vyřešit problém. opravy v servisním středisku. V některých případech je však lepší použít externí adaptér místo vadného vnitřního modulu. Zařízení je malé, prováděné ve tvaru formuláře flash disk. Inteeis pro připojení. USB, nicméně, nejmodernější gadgets jsou připojeny přes port HDMI. Nevýhoda. slabý signál a nízká citlivost. Výsledkem je, že pro dobrou práci Wi-Fi síť musí být přístroj umístěn vedle routeru.

TV nevidí síť Wi-Fi v rozsahu 5 GHz

Nové modely s možností Smart TV mají často modul bezdrátového připojení, který podporuje nový standard Wi-Fi 802.11AC. Tento modul poskytuje provoz v rozsahu 5 GHz, díky které uživatel dostane vyšší rychlost, a proto nejlepší kvalitu streamování videa. Pro zajištění takové připojení však musí být provedeny dvě podmínky:

 • Je logická, že televizor musí podporovat standard 802.11AC. Můžete zkontrolovat její dostupnost v uživatelské příručce nebo hledat podrobné vlastnosti zařízení na internetu.
 • Váš router by měl být obousměrný a schopný distribuovat internetu na 5 GHz.

Pokud vaše zařízení splňují tyto požadavky, ale televizor se stále nemůže připojit k síti v rozsahu 5 GHz, pak musíte jít do nastavení směrovače a pro síť na frekvenci 5 GHz vyberte jednu z následujících kanálů: 36, 40. 44 nebo 48. Jak to udělat, zobrazeno ve videu výše.

Jak aktualizovat software

Snad software televizoru je zastaralý, v souvislosti s tím, jaký problém se připojuje k bezdrátové síti. V tomto případě je nutné aktualizovat firmware. Můžete to udělat přes internet připojením přes síťový kabel, nebo stáhnout firmware z externího média, například disk nebo disk. V závislosti na výrobci existují různé způsoby, jak aktualizovat firmware.

Televize Samsung

Průvodce aktualizovat software pro tato zařízení vypadá takto:

 • Přejděte na nastavení a vyberte možnost „Podpora“.
 • Vyhledejte položku „Aktualizace“ a klepněte na aktualizaci Stitch „.
 • Zařízení se připojí k serveru výrobce a zkontrolujte, zda je k dispozici nový firmware.
 • Pokud je nalezena nová verze firmwaru, televizor požádá o potvrzení firmwaru.
 • Po instalaci nového softwaru musíte restartovat.

TV LG

Chcete-li aktualizovat firmware, je nutné provést následující:

 • Jděte na oficiální místo výrobce a vyhledejte model zařízení pomocí vyhledávání.
 • Vyhledejte položku „Podpora“ a vyberte kartu „Ovladače, firmware a PO“.
 • Seznam firmwaru se otevře, mezi nimiž musíte vybrat nejnovější a stáhnout jej do počítače.
 • Firmware by měl být hozen do nové složky a kopírovat tuto složku na USB flash disk.
 • Dále vložte jednotku USB flash do konektoru USB a počkejte, dokud přístroj nevidí navrhovaný firmware.
 • Systém spustí proces aktualizace softwaru a zobrazí požadavek na potvrzení této akce, se kterou potřebujete souhlasit.

Jakýkoli jiný televize

Na zařízení jiných výrobců (Sony, Philips a T.e) Proces aktualizace se významně neliší od předchozího. Musíte se jednat takto:

 • Jděte na webové stránky oficiálního výrobce a stáhněte si nový firmware pro váš model.
 • USB Flash Drive musí být předem formátován v systému FAT32, po kterém hodíte stažený soubor.
 • Klikněte na „Extrahovat“ pro rozbalení souboru.
 • Po vybalení USB Flash Drive z počítače a vložte televizor na konektor USB.
 • Přejděte do nastavení a vyberte sekci „Podpora“.
 • Najít položku „Software Update“ a klepněte na řetězec „Aktualizovat“.
 • Systém bude zakázat, měl by být potvrzen.
 • Přístroj bude hledat soubor firmwaru na jednotce flash, po zjištění nápisu: „Update“, která by měla být také stisknuta.

Proces aktualizace spustí, po kterém se televizor musí automaticky restartovat.

Update SMART TV firmware

Pro správnou operaci televizoru musíte včas instalovat aktualizace systému. V opačném případě se začnou objevovat nejstarodnější problémy. Není vyloučeno, že televize nenajde domácí síť. Algoritmus aktualizace se liší v závislosti na výrobci Smart TV.

U Smart TV od společnosti LG se aktualizace provádí podle následujícího algoritmu:

 • Zadejte oficiální webovou stránku LG.
 • Ve sloupci „Vyhledávání“ musíte zadat značku televizoru.
 • Přejděte na stránku „Podpora“.
 • Otevřete sekci „Software“.
 • Stáhněte si nejmodernější verzi programu aktualizace systému.
 • Tolerovat stažené soubory do vysoce specializované operační složky.
 • Zkopírujte adresář, kde jsou soubory firmwaru umístěny, na USB flash disku.
 • Vložte jej do konektoru Smart TV USB.
 • Operační systém TV požádá o aktualizaci programu.
 • Potvrďte a spusťte instalaci komponent programu.

Soukromé případy Při připojování televize na Wi-Fi

Ve většině případů jsou problémy s připojením vyřešeny instalací vhodných nastavení, ale někdy existují soukromé situace, které také vyžadují řešení:

 • Samsung TV je automaticky připojen k síti někoho jiného (souseda) a neumožňuje připojení k domovu. V tomto případě budete muset obnovit sítě v místní síťové nastavení a aktualizovat vyhledávání všech dostupných připojení Wi-Fi. Po zobrazení potřebné sítě se připojte.
 • Vyrazí chybu pouze v samostatných aplikacích. Pokud televizor online běží hladce, ale systém resetuje připojení při pokusu o otevření, například YouTube, budete muset obnovit nastavení televizoru, a pokud je třeba aktualizovat firmware, který chcete odstranit selhání softwaru.
 • TV se připojuje k síti a okamžitě znovu doporučí připojení. Zdá se, že problém spočívá v nastavení bezpečnosti signálu. Musíte otevřít nastavení routeru a nastavit typ zabezpečení WPA2-PSK.
 • Nestabilní připojení, internetová rychlost „skoky“. V tomto případě může být problém buď ve správnosti routeru, nebo poskytovatelem. Pokud jsou „Drawdors“ pozorovány na všech zařízeních, měli byste se obrátit na poskytovatele internetu.

Navzdory pohodlí bezdrátového připojení zůstává klasický spojení s kabelem stále nejlepší způsob připojení Smart TV k Internetu. Kabel bude poskytovat stabilnější připojení a nebude vyžadovat žádné speciální nastavení. Jedinou nevýhodou je záležitost estetiky, jedná se o prominentní kabel, ale je vyřešen bez problémů. Existuje mnoho způsobů, jak skrýt drát tak, aby nic neodvádělo sledovat televizi.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS