Wi-Fi direct se nepřipojí k televizoru

Televizor LG se nemůže připojit k síti Wi-Fi: Důvody, proč televizor nevidí router, ztrácí síť a má slabé pokrytí signálem Wi-Fi

Připojení televizoru LG k routeru obvykle nevyžaduje téměř žádné úsilí a trvá méně než minutu. Existují však situace, kdy se televizor nepřipojí k síti, nevidí Wi-Fi nebo se často odpojuje.

Podívejme se na případy, kdy televizory LG nevidí Wi-Fi. Nejprve se musíte ujistit, že model televizoru LG podporuje Smart TV a má vestavěný modul Wi-Fi. Chcete-li zkontrolovat svůj model televizoru, navštivte oficiální webové stránky společnosti LG. Možné varianty:

 • Televizor nemá funkci Smart TV. V tomto případě nelze televizor připojit k internetu ani pomocí směrovače, ani pomocí kabelu. Modely bez Smart TV jsou vybaveny portem LAN, který je však nutný pro připojení k místní síti a pro sledování obsahu například z počítače.
 • Televizor s funkcí Smart TV, ale bez vestavěného připojení Wi-Fi. Televizor LG je připojen k internetu buď kabelem, nebo pomocí dalšího směrovače (opakovače). V popisu těchto televizorů LG na webových stránkách je před Wi-Fi uvedeno „-“ a není k dispozici žádný vestavěný adaptér.
 • Váš televizor podporuje Smart TV, ale internet funguje pouze při použití přijímače Wi-Fi, který se připojuje do portu USB. U těchto modelů je na webových stránkách u možnosti Wi-Fi uvedeno „Ready“ nebo „Optional“. To znamená, že připojení je možné přes externí adaptér LG.
 • Televizor LG s funkcí Smart TV a vestavěným přijímačem. Před položkou Wi-Fi bude uvedeno „∙“ nebo slovo „Ano“. V současné době mají téměř všechny chytré televizory LG vestavěný přijímač Wi-Fi.

Poté, co se ujistíte, že televizor LG podporuje bezdrátové připojení, zkontrolujte, zda je televizor v dosahu Wi-Fi. Pokud se v seznamu sítí nezobrazí konkrétní síť, je třeba zjistit, zda směrovač funguje, zda je signál dobrý a zda je tato síť dostupná na jiných zařízeních. Pokud je k dispozici internet, resetujte směrovač Wi-Fi a televizor. Přitom televizor nejen vypněte, ale také odpojte od napájení. Vypnutí routeru na dobu alespoň 20 sekund pro ukončení předchozí relace. Při opětovném připojení k internetu může televizor požádat o zadání hesla Wi-Fi, zkontrolujte, zda nedošlo k chybě a zda je heslo zadáno správně. Heslo lze zobrazit na samotném směrovači, obvykle se nachází na zadní straně směrovače.

Po provedených úkonech se televizor stále nechytá Wi-Fi. Příčinou může být vadný směrovač nebo zastaralý software. Pro opravu nebo výměnu je třeba kontaktovat servisní středisko.

Pokud televizor nevidí žádnou síť a píše, že Wi-Fi je vypnutá a přepínač je v poloze „Vypnuto“ a neaktivní, je s největší pravděpodobností problém v modulu Wi-Fi televizoru. Musíte se obrátit na servisní středisko LG, kde vám poradí, jak dále postupovat.

V některých případech se po výběru sítě a zadání hesla zobrazí zpráva „Nepodařilo se připojit k síti“. Zkuste restartovat televizor a směrovač s vypnutým napájením po dobu 20 sekund. Pokud to nepomůže a televizor nevidí síť nebo televizor LG při pokusu o připojení k síti zobrazí chybu 106, měli byste zkontrolovat, zda je adresa DNS správná:

 • Přejděte do nastavení televizoru LG
 • Dále vyberte část Síť
 • Přejděte na „Připojení k síti Wi-Fi“
 • Vyberte řádek „Pokročilá nastavení“
 • Klikněte na tlačítko „Změnit“
 • Zrušte zaškrtnutí políčka „Automaticky“
 • V části „DNS“ zadejte 8.8.8.8
 • Stiskněte tlačítko „Připojit“

Po provedení těchto kroků by měla chyba 106 zmizet a připojení k internetu bude obnoveno.

Někdy může být příčina v nastavení routeru:

 • V podsekci DHCP se ujistěte, že u ikony serveru svítí „Zapnuto“, pokud ne, musíte tuto funkci povolit, protože automaticky přiděluje IP adresy zařízením. Někdy se můžete setkat s tím, že DHCP-server je povolen, ale nefunguje, pak můžete IP-adresu přidělit ručně, dostupné místní adresy jsou v panelu správy směrovače.
 • V poli zabezpečení se ujistěte, že je filtr adres MAC zakázán. Doporučujeme, abyste adresu MAC televizoru zařadili na bílou listinu, aby zařízení z tohoto seznamu nebyla automaticky blokována. Adresu MAC televizoru lze zobrazit v části „Nastavení“, poté vyberte „Podpora“ a „Informace o produktu“.
 • Zkontrolujte správné nastavení v nastavení směrovače. Typ zabezpečení by měl být WPA2-PSK (Personal). Název sítě musí být napsán česky. Nastavte režim provozu sítě na smíšený „b/g/n“ nebo „Pouze n“. Kanál. „Auto“. Šířka kanálu. „Auto“. Zkuste změnit nastavení směrovače ručně, změňte kanál, jeho šířku a režim sítě (například: kanál.11, šířka pásma 20 MHz, provozní režim 802.11n).

Uložte nastavení a restartujte směrovač. Po každé změně je nutný restart. V opačném případě se router vrátí ke starému nastavení.

Pokud se televizor LG často odpojuje od sítě nebo klesá rychlost signálu, ale všechna ostatní zařízení připojená k síti Wi-Fi fungují správně, měli byste hledat příčinu v televizoru:

 • Zkuste vypnout Wi-Fi Direct, standard založený na Wi-Fi, který umožňuje zařízením sdílet data bez použití přístupového bodu Wi-Fi. Tato technologie má poměrně velký dosah a lze k ní připojit více než dvě zařízení současně (televizor, projektor, myš, klávesnici, kameru atd.).Д.).
 • Můžete také zakázat Miracast, což je technologie bezdrátového přenosu videa. Pomocí něj můžete na televizoru LG zobrazovat obrázky z chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku. Režim poslechu můžete vypnout v nastavení sdílení obrazovky. To může mít vliv na výkon a stabilitu sítě, proto je ve výchozím nastavení vždy zapnutá, aby chytré telefony a notebooky mohly televizor kdykoli najít a připojit se k němu a streamovat obraz.
 • Automatickou aktualizaci softwaru můžete dočasně zakázat, protože při spouštění systému může dojít k resetování sítě.
 • Upgrade na frekvenci 5Ghz pro stabilnější síť. Je třeba kontaktovat technickou podporu LG a ověřit, zda je televizor LG kompatibilní s 802.11ac. Pokud je váš televizor kompatibilní s 802.11ac a směrovač podporuje sdílení sítě Wi-Fi v pásmu 5 GHz (nikoli pouze v pásmu 2,4 GHz), změňte kanál ručně. V nastavení routeru vyberte „Wireless mode“ a „Wireless mode settings“ konkrétně pro pásmo 5 GHz a vyberte jednu z hodnot v řádku „Channel“: 36, 40, 44 nebo 48.
 • Vylepšete svůj set o opakovač pro zesílení signálu. Pokud je vzdálenost mezi směrovačem a televizorem příliš velká, signál zeslábne a při velkém zatížení se začne přerušovat streamování videa.
 • K připojení televizoru LG k síti použijte kabel, abyste zabránili přetížení televizoru LG více zařízeními. Je také dobré vyhnout se rušení od domácích spotřebičů (např. Mikrovlnné trouby nebo ledničky).

Jak nastavit internet v televizoru

Pokud televizor se systémem Android nevidí Wi-Fi, musíte nejprve přejít do Nastavení a zkontrolovat čas a datum. U chytrých telefonů a dalších chytrých zařízení se může stát, že mají špatně nastavený čas: není správně nastaven kvůli závadě, nehledě na to, že ho musíte po zakoupení nastavit ručně.

Na televizoru může dojít k záměně data a času, což může znemožnit připojení k internetu

 • Přejděte do nastavení televizoru.
 • Vyberte možnost „Nastavení zařízení“.
 • Otevřete „Datum a čas.
 • Vyberte možnost „Automatické datum a čas.

Nyní musíte stisknout tlačítko „Použít čas poskytnutý sítí“. Tato metoda pomáhá okamžitě, zejména pokud se televizor připojí k internetu, ale nedaří se mu nic načíst. Pro nejjednodušší metody zkuste také odebrat připojení ze seznamu a znovu se připojit.

Zkuste odstranit síť a znovu se připojit

Poté se jednoduše znovu připojte k síti Wi-Fi: tentokrát by měl systém Android TV fungovat bez problémů.

Nastavení funkce Wi-Fi Direct v telefonu?

Chcete-li v telefonu použít funkci Direct, měli byste provést následující kroky

 • Po nalezení nové miniaplikace ji vyberte a potvrďte připojení.
 • Chcete-li odeslat obsah do druhého zařízení, vyhledejte soubor, vyberte možnost „Odeslat přes“ a nastavte funkci Wi-Fi Direct.

Tímto způsobem je možné připojit více zařízení, která podporují funkci Wi-Fi Direct. Je však důležité mít na paměti, že vzhledem k různým verzím firmwaru systému Android se postup krok za krokem může lišit od popsaného.

Pokyny

Nyní přejdeme k hlavnímu kroku. jak připojit chytrý telefon nebo tablet k televizoru. Jako příklad použiji televizor Samsung, ale princip je stejný.

 • Zapněte televizor a přistupte k nastavení pomocí dálkového ovladače. V nabídce pečlivě vyhledejte položku „Wi-Fi Direct„. Nejčastěji se tento standard spouští v části „Síť“ nebo „Wi-Fi„. Nabídka není tak velká, jak se na první pohled zdá, stačí projít všechny položky. Pokud ji nenajdete, je pravděpodobné, že váš televizor tento přenos nepodporuje.
 • Když se dostanete do této části, musíte spustit službu. Televizor okamžitě začne vyhledávat nejbližší dostupná zařízení s povolenou technologií. Nyní otevřeme telefon.
 • Přejděte do nabídky nastavení, která může mít ikonu ozubeného kola. Nyní byste měli přejít do sekce týkající se internetu, sítí a bezdrátového připojení. v podstatě tam, kde byste normálně povolili Wi-Fi. Pokud je bezdrátové připojení vypnuté, zapněte ho. Pokud je již aktivní, stačí na něj kliknout.
 • Technologie může být okamžitě zde nebo skrytá. Chcete-li ji najít, klikněte na tlačítko „Více“. Jakmile to provedete, stačí kliknout na příslušné tlačítko.

Otevírání obrázků, fotografií a videosouborů a jejich zobrazení na obrazovce televizoru. Pokud se během procesu zaseknete nebo budete zmateni, neváhejte napsat své otázky do komentářů níže a já se vám pokusím pomoci. Nezapomeňte také uvést model televizoru, abych měl přibližnou představu, s čím mám tu čest.

wi-fi, direct, nepřipojí, televizoru

Pokyny

Nyní jsme se dostali ke kroku. jak připojit smartphone nebo tablet k televizoru. Jako příklad použiji televizor Samsung, ale princip je stejný.

 • Zapněte televizor a přejděte do nastavení pomocí dálkového ovladače. Nyní je třeba v nabídce pečlivě vyhledat název „Wi-Fi Direct„. Nejčastěji je tento standard spuštěn pod položkou „Síť“ nebo „Wi-Fi“. Nabídka není tak velká, jak se na první pohled zdá, stačí projít všechny položky. Pokud ji nenajdete, je pravděpodobné, že ji váš televizor nepodporuje.
 • Po vstupu do této sekce je třeba spustit službu. Televizor okamžitě začne vyhledávat nejbližší dostupná zařízení s povolenou technologií. Nyní otevřete telefon.
 • Vstupte do nabídky nastavení, která může mít ikonu ozubeného kola. Nyní musíte přejít do sekce týkající se internetu, sítí a bezdrátové sítě. obecně tam, kde obvykle zapínáte Wi-Fi. Pokud je bezdrátová síť vypnutá. zapněte ji. Pokud je již aktivní, stačí na něj kliknout.
 • Tato technologie může být okamžitě zde nebo skrytá. Chcete-li ji najít, klikněte na možnost „Pokročilé“. Poté stiskneme příslušné tlačítko.

Poté otevřete obrázky, fotografie a video soubory a zobrazte je na obrazovce televizoru. Pokud máte nějaké potíže v procesu nebo jste zmateni, můžete bez obav napsat své dotazy do komentářů níže a já se vám pokusím pomoci. Nezapomeňte také uvést model televizoru, abych měl přibližnou představu, s čím mám tu čest.

Aktualizace firmwaru

Aby chytrý televizor dobře fungoval, je třeba včas aktualizovat software. Níže naleznete způsoby instalace nejnovější verze firmwaru na nejoblíbenější plazmové displeje.

TELEVIZOR LG

 • Navštivte oficiální portál LG.
 • Zadejte název modelu obrazovky.
 • Otevřete sekci „Podpora“.
 • Poté otevřete kartu „Firmware“.
 • Vyberte nejnovější firmware z poskytnutého seznamu.
 • Klikněte na odkaz a software se nahraje do vašeho počítače.
 • Vytvořte a pojmenujte složku a vložte do ní stažený soubor firmwaru
 • Zkopírujte soubor na klíč USB a připojte jej k televizoru.
 • Smart TV požádá o provedení aktualizačního postupu.
 • Potvrzení akce. Úspěšně dokončeno.

Značka Samsung

 • Vstupte do nabídky TV, vyberte položku „Podpora“.
 • Otevřete část „Aktualizace firmwaru“.
 • Vyberte kartu „Aktualizovat nyní“.
 • Na obrazovce se zobrazí kontrola nového softwaru.
 • Pokud je k dispozici nová verze, je třeba stisknout tlačítko „Ano“.
 • Televizor zahájí aktualizaci firmwaru.
 • Po aktualizaci se zařízení restartuje.

Algoritmus akcí pro aktualizaci softwaru pomocí jednotky flash:

 • Nejnovější verzi si můžete stáhnout z webových stránek společnosti.
 • Formátování jednotky v počítači na FAT32.
 • Přesun dat na naformátovanou jednotku.
 • Stiskněte tlačítko „Extract“.
 • Rozbalení souboru.
 • Po dokončení operace vyjměte paměť USB.
 • Zapojte jednotku do zásuvky plazmového displeje.
 • Přístup k nabídce zařízení.
 • Vyberte možnost „Podpora“ a poté kartu „Aktualizace softwaru“. Pokud tato karta není aktivní, zkuste to po několika minutách znovu.
 • Stiskněte tlačítko „Obnovit nyní“
 • Zobrazí se dotaz, zda chcete zkontrolovat software na jednotce, potvrďte.
 • Spustí se proces detekce firmwaru na jednotce USB flash.
 • Stiskněte tlačítko „Upgrade.
 • Tím se nainstaluje nový software.
 • Po instalaci se televizor automaticky restartuje.
wi-fi, direct, nepřipojí, televizoru

Zde je několik základních informací o tom, proč se televizor nemůže připojit k internetu a jak tento problém vyřešit. Přečtěte si také, jak nakonfigurovat Smart TV v televizorech Sony a Philips.

Jak nakonfigurovat síť?

Nastavení sítě v televizorech Smart TV se skládá z několika kroků.

 • Uživatel připojí televizní zařízení k síti.
 • Na domovské stránce stiskne klávesu info, tlačítko pro ukončení nabídky a další klávesu s názvem power. Tím se dostanete do nabídky služeb.
 • Třetím krokem je přechod do sekce „Možnosti“ a nastavení položky. V tomto bodě je třeba stisknout tlačítko Obnovit tovární nastavení.
 • Majitel televizoru pak zařízení vypne. Po několika minutách jej znovu zapněte návratem do nastavení.
 • V nastavení znovu zadá údaje, které zahrnují jméno, PIN kód.

Tím je postup resetování dokončen. Pokud nedosáhnete požadovaného výsledku, doporučujeme provést tři další kroky.

 • Změna hodnoty serveru DNS v ručním režimu. Před tímto krokem doporučujeme deaktivovat možnost DHCP na směrovači.
 • Stiskněte tlačítka a položky v pořadí: Control, Sub Option, Mute Time.
 • Nastavení času na jiný kanál 100ms. Stojí za zmínku, že v automatickém nastavení je čas nastaven na 600 ms.

Tím je nastavení sítě dokončeno. Ve většině případů byste měli být schopni vyřešit problém s připojením televizního zařízení k síti Wi-Fi a začít používat internet.

Pokud závada přetrvává, doporučujeme se podívat na stav firmwaru.

Oprava připojení k bezdrátovým displejům nebo dokovacím stanicím v systému Windows

Pokud máte potíže s připojením k bezdrátovému displeji nebo bezdrátové dokovací stanici, zkuste provést následující nápravné kroky

wi-fi, direct, nepřipojí, televizoru

Zkontrolujte, zda systém Windows 11 podporuje technologii Miracast. Zde je návod, jak to zkontrolovat v počítači: Chcete-li to provést v počítači, vyberte ikonu „Sítě“ na pravé straně hlavního panelu a poté zkontrolujte, zda máte možnost „Rychlé zobrazení“.

Zkontrolujte, zda je zapnutá síť Wi-Fi. Chcete-li to provést v počítači, vyberte ikonu Síť na pravé straně hlavního panelu a poté zaškrtněte rychlé nastavení sítě Wi-Fi

Zkontrolujte, zda je obrazovka kompatibilní s technologií Miracast a zda je zapnutá. Pokud ne, budete potřebovat kartu Miracast (někdy nazývanou „dongle“ nebo „dongle“), která se připojuje k portu HDMI.

Zkontrolujte, zda jsou ovladače zařízení aktuální a zda máte nejnovější firmware pro bezdrátový displej, přijímač nebo klíč. Pokyny naleznete v části. Na webu výrobce nebo v aplikaci Microsoft Store.

Restartujte počítač a bezdrátový displej nebo dokovací stanici.

Odpojte bezdrátový displej nebo dokovací stanici a znovu je připojte. Chcete-li zařízení odebrat, přejděte do Nastavení. Poté vyberte možnost Bluetooth a zařízení. V části Displeje bezdrátových doků vyberte další možnosti (tři svislé tečky) vedle bezdrátové obrazovky, přijímače nebo dokovací stanice, kterou chcete odebrat, a poté vyberte možnost Odebrat zařízení Ano. Pak se zkuste připojit znovu.

Pokud máte potíže s připojením k bezdrátovému displeji nebo bezdrátovému doku, zkuste provést následující nápravné opatření:

Ověřte, zda zařízení se systémem Windows 10 podporuje technologii Miracast. Jak to udělat v počítači: Vyberte možnost Start. Zadejte příkaz Připojit a v seznamu výsledků vyberte možnost Připojit.Aplikace Connect vám textově sdělí, zda vaše zařízení se systémem Windows 10 podporuje bezdrátové připojení. Chcete-li zkontrolovat telefon se systémem Windows 10, na úvodní obrazovce rychle přejeďte prstem po seznamu „Všechny aplikace“ a vyhledejte aplikaci Continuum. Pokud je přítomna funkce Continuum, telefon podporuje technologii Miracast.

Zkontrolujte, zda je zapnutá síť Wi-Fi. Chcete-li to provést v počítači, vyberte ikonu Síť (nebo) na pravém konci hlavního panelu a potom zaškrtněte rychlou akci Síť Wi-Fi.V telefonu se systémem Windows 10 otevřete centrum oznámení přejetím prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů a pak zkontrolujte rychlou akci Wi-Fi.

Zkontrolujte, zda vaše obrazovka podporuje technologii Miracast, a ujistěte se, že je zapnutá. Pokud ne, budete potřebovat kartu Miracast (někdy nazývanou „dongle“ nebo „dongle“), která se připojuje k portu HDMI.

Zkontrolujte, zda jsou aktualizovány ovladače zařízení a zda je nainstalován nejnovější firmware pro bezdrátový displej, kartu nebo dokovací stanici. Pokyny naleznete v Průvodci WD TV. Na webu výrobce nebo v obchodě Microsoft Store.

Restartujte počítač nebo telefon a bezdrátový displej nebo dokovací stanici.

Odpojte bezdrátový displej nebo dokovací stanici a poté zařízení znovu připojte. Chcete-li zařízení odebrat, otevřete Nastavení. A poté vyberte zařízení Bluetooth a další zařízení.Vyberte bezdrátový displej, kartu nebo dokovací stanici a vyberte možnost Odebrat zařízení. Pak zkuste znovu připojit.

Bezdrátové odesílání obrazu z počítače na obrazovku televizoru. Jak na to?

Můžete streamovat z počítače nebo notebooku na televizní obrazovku bez kabelů. To se hodí, když chcete něco ukázat širšímu publiku a obrazovka vašeho notebooku je příliš malá. Jak vyvést obraz z počítače do televizoru přes Wi-Fi? Navrhujeme, jak to udělat.

Způsoby přenosu obrazu z počítače/notebooku do televizoru

Na začátku je třeba zmínit, že existuje několik způsobů bezdrátového přenosu obrazu z počítače do televizoru.Výběr metody závisí na zařízení, ze kterého budeme obsah streamovat.

Jak jistě tušíte, jiná řešení budou používat lidé, kteří denně používají počítače se systémem Windows, zatímco jiná řešení budou používat lidé z ekosystému Apple. Je však třeba připomenout, že všechny technologie bezdrátového přenosu obrazu jsou založeny na připojení Wi-Fi.

Pro použití widgetu povolte JavaScript le.Net.

Viz. Také: Konec Adobe Flash Playeru. jak nahradit zásuvný modul Adobe Flash Player?

Proto je nezbytné, aby televizor i počítač byly připojeny ke stejnému směrovači.Většina moderních chytrých televizorů podporuje Miracast i Apple AirPlay (bez ohledu na operační systém, který je na televizoru spuštěn).

Co když máme jen starší generaci přijímačů?? V této situaci nejsme v nevýhodě! Stačí, že je vybaven konektorem HDMI. V tomto případě se hodí malé, ale velmi užitečné příslušenství. Google Chromecast.Nyní přejděme ke stručnému přehledu jednotlivých metod bezdrátového přenosu obrazu.

Bezdrátový přenos obrazu je pohodlnější než tahání kabelu přes půl místnosti

Miracast. přenos obrazu přes Wi-Fi Direct

Co je Miracast? Tento standard je na trhu již delší dobu a umožňuje zobrazovat mobilní zařízení na stacionárních obrazovkách. V druhém případě se může jednat o televizory, počítačové monitory nebo projektory.Je důležité, aby cílové zařízení podporovalo funkci Wi-Fi Direct.

Miracast je standard vytvořený sdružením Wi-Fi Alliance, které také certifikuje zařízení, jež jej mohou používat. Mezi takto certifikovanými zařízeními můžeme přenášet obraz s maximálním rozlišením Full HD (1080p) a prostorový zvuk 5.1.

Za zmínku stojí také to, že technologie Wi-Fi Direct je přítomna ve většině mobilních zařízení se systémem Android verze 4.2 a novější a Windows 8.1 a novější. To znamená, že můžeme snadno odeslat obraz z počítače do televizoru přes Wi-Fi.

Jak zjistíme, zda můžeme používat technologii Miracast?? Po speciální ikoně (velmi výrazné), která se objeví v aplikacích, z nichž lze obraz bezdrátově odeslat na velkou obrazovku. Stačí na něj kliknout a. v případě některých televizorů. odsouhlasit připojení k našemu počítači (nebo třeba chytrému telefonu). Po provedení těchto kroků budeme moci obrázek bez problémů přenést.

Zařízení musí být připojena ke stejné síti Wi-Fi

Apple AirPlay. přenos obrazu pro majitele produktů Apple

Jak odeslat obraz z počítače do televizoru přes Wi-Fi? Další metodou bezdrátového přenosu obrazu na velkou obrazovku je AirPlay od společnosti Apple. Majitelé spotřebičů od cupertinského giganta se budou zajímat zejména o tento produkt. Funkce byla poprvé představena v roce 2010 jako nástupce služby AirTunes.

Stejně jako Miracast přenáší obraz a zvuk ze zařízení Apple na velkou obrazovku.Základem pro přenos dat je zde síť Wi-Fi. Nevýhodou AirPlay je však to, že dekóduje signál odeslaný ze základního zařízení do televizoru s mírným dvousekundovým zpožděním. To může uživatel pocítit.

Stojí však za zmínku, že během této prodlevy dochází k výměně kontrolního kódu mezi zařízeními, který zajišťuje bezpečnost uživatele a zároveň nám dává záruku, že vyměňovaná data nebudou zachycena neoprávněnými osobami.

„Kabelové připojení“ by mělo být považováno za poslední možnost

V roce 2018 jsme se dočkali nové generace funkcí AirPlay. Oproti svému předchůdci přináší některá vylepšení. Nečekejte však revoluci. Cupertinská skupina se zaměřila na vylepšení, jako jsou:

 • Vylepšená kvalita přenosu videa zaznamenaného v rozlišení 4K a nejlepší kvalita zvukových souborů,
 • Podpora současného přehrávání různých hudebních skladeb v oddělených místnostech (v kombinaci s vylepšenou podporou reproduktorů HomePod),
 • Možnost oddělit přenos obrazu do televizoru a zvuku do reproduktorů,
 • Možnost přenášet obraz a zvuk do více přijímačů současně.

Dá se říci, že Apple AirPlay je mírně vylepšená verze technologie Miracast, která uživatelům nabízí o něco více funkcí. Společnost Apple je nicméně známá tím, že každou funkci svého softwaru zdokonaluje téměř k dokonalosti.

Speciální zařízení Chromecast nám mohou usnadnit život

Google Chromecast je zařízení určené k přenosu obrazu a zvuku přes Wi-Fi

Ještě musíme probrat Google Chromecast.Toto diskrétní příslušenství otevírá skvělé možnosti pro ty, kteří nemají Smart-TV. Abyste mohli používat Chromecast, musí mít náš přijímač port HDMI.

Ten se připojuje k adaptéru Google, který je navíc napájen buď ze zásuvky USB televizoru, nebo ze zástrčky. V současné době jsou na trhu dvě nejoblíbenější verze příslušenství od společnosti Google. Chromecast 3.0 a Chromecast 4.0 z Google TV.

| Denial of responsibility | Contacts |RSS